ŻYCZENIA PASTERSKIE NA UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

Umiłowani Diecezjanie

W uroczystość Bożego Narodzenia pielgrzymujemy myślą i sercem do Betlejem, by wyznać Jezusowi nasza wiarę, miłość i nadzieję, jaką w nim pokładamy. Patrzymy na Jezusa oczyma wiary Maryi i Józefa, betlejemskich pasterzy, mędrców ze Wschodu oraz całych pokoleń chrześcijan, dla których On był i jest Zbawicielem, Mesjaszem i Panem. Kto świętuje Boże Narodzenie, a nie widzi w tym wydarzeniu Jezusa, pozostaje tylko na obrzeżach święta i nie nabiera mocy w łasce. Boże Narodzenie bez Jezusa to jak rama bez obrazu, wołająca o dzieło, dla którego powstała.

Uroczystością Bożego Narodzenia wyznajemy wiarę w Boga, który w Jezusie Chrystusie stał się Emmanuelem, Bogiem z nami. Z Boga najwyższego stał się Bogiem bliskim, Bogiem skierowanym ku człowiekowi. Wszedł osobiście między ludzi, doświadczając wszystkiego, co ludzkie, z wyjątkiem grzechu.

Jezus, który zapewnia, że będzie z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, jest także dla nas Emmanuelem, Bogiem z nami. Ale nic nam nie przyjdzie z tego, że Bóg jest z nami, jeśli nie będziemy z Nim, nie uwierzymy w Jego obecność i miłość, nie staniemy jasno po Jego stronie.

Przeżywając Rok Wiary, życzymy Wam nade wszystko, siostry i bracia, odnowionej wiary, która nadaje sens i kierunek naszemu życiu. Niech narodzony Zbawiciel, radość naszych oczu i miłość naszych serc, napełni nas swoim pokojem.


Z pasterskim błogosławieństwem

na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2013.

+ Andrzej Suski

+ Józef Szamocki

Toruń, Boże Narodzenie 2012 roku