Życzenia świąteczne

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE KSIĘŻY BISKUPÓW

Umiłowani Diecezjanie

Niedziela wielkanocna, święto wszystkich świąt chrześcijańskich, jest najbardziej radosnym dniem roku liturgicznego. Tego dnia bowiem świętujemy pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa, „który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię” (2 Tm 1,10). W mocy życia, które już pokonało śmierć, odczytujemy własne powołanie do nieśmiertelności. W świetle Ewangelii, na której Jezus położył pieczęć swego zmartwychwstania, widzimy jasno drogę do Boga, pełni życia i miłości.

Aby posiąść życie wieczne, trzeba zatrzymać się przy pustym grobie Jezusowym. Jest on wezwaniem do wyjścia z grobu naszych smutków, pogrzebanych nadziei, grzechów i nałogów. Zarazem jest to apel do świętowania życia, cudownego daru Boga. Świętować znaczy cieszyć się życiem, dostrzegać jego sens i wartość, nasycać życie dobrem i strzec przed zakusami cywilizacji śmierci. Znaczy również wierzyć w świętość życia, kochać życie i przez życie iść z ufnością, że Bóg wierny sobie człowieka nie opuści.

Chrystus zmartwychwstały uroczyście nas zapewnia: „Jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Na wiele sposobów doświadczamy Jego obecności. Jest z nami jako Kapłan w sakramentalnych znakach zbawienia, jako Nauczyciel w głoszonym słowie Bożym, jako troskliwy Pasterz owczarni, przewodzący Kościołowi. Jest i już więcej nie umiera, śmierć nie ma nad Nim żadnej władzy.

W niedzielę wielkanocną przynosi nam Chrystus owoce swojej męki i śmierci krzyżowej: dar Ducha na odpuszczenie grzechów oraz pokój i radość sercom. Napełnia nas nowym życiem. W tym celu umarł i zmartwychwstał, dla nas i naszego zbawienia. Dlatego z Chrystusem wszystko jest możliwe. On poprzedza naszą przyszłość. W Jego imię pozdrawiamy was i błogosławimy.

+ Andrzej Suski
+ Józef Szamocki

Wielkanoc 2007 roku