Życzenia Świąteczne

Drodzy Parafianie

Dziś w mieście Dawida, narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan (Łk 2,11). Słowa te od wieków były źródłem radości ludzi wszystkich języków, ras i narodów. Były nadzieją, że przyjście na ten świat Bożego Syna zaowocuje wzajemną miłością, pokojem i dobrocią wśród ludzi. Ta szczególna przemiana dokonuje się wtedy, kiedy mieszkańcy tej ziemi odpowiadają na Bożą dobroć i stają się dla siebie braćmi i siostrami.

Niech więc te Święta po raz kolejny w naszym życiu będą okazją, abyśmy stawali się dla siebie lepsi, wyrzućmy z serca wszelkie urazy, a łamiąc się wigilijnym opłatkiem wyciągnijmy dłonie w geście miłości. Do takich serc przychodzi Bóg ze Swoim pokojem i radością.

Z najserdeczniejszymi życzeniami Bożego błogosławieństwa
na święta Bożego Narodzenia i cały Nowy Rok 2007
z wdzięcznością za wszelkie dobro i z darem modlitwy

Wasi duszpasterze

ks. prob. Wojciech Miszewski
ks. Paweł Figurski
ks. Piotr Klein
ks. Maciej Grabowski
ks. Dariusz Żurański

* * *

Wypełniło się Słowo – narodziła się Dziecina.
Niesie radość ludziom, oświetla drogę prawdy, prowadzi do zbawienia
Wszelakich łask Bożego Narodzenia
oraz pogodnych i zdrowych, pełnych miłością dni Nowego 2007 Roku
naszym Kapłanom i całej parafialnej rodzinie

życzy Akcja Katolicka

* * *

W Betlejemską Noc Chrystus przychodzi na świat przynosząc prawdę, radość i miłość, przychodzi i zachwyca. Niech zachwyt nad Panem i nad tym co On przynosi, pozwoli przetrwać w Bożym optymizmie wszystkie trudy i radości, problemy i doświadczenia w całym Nowym Roku. Niech Jego narodzenie i stała obecność trwa…
Spokojnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia wszystkim Parafianom, Ludziom dobrego serca, Przyjaciołom, a w szczególności Księdzu Proboszczowi życzą

Dzieci i wolontariusze świetlicy Antoninek

Boże Narodzenie, Toruń, A.D. 2006