ŻYCZENIA WIELKANOCNE KSIĘŻY BISKUPÓW

Drodzy Diecezjanie!

A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara (1 Kor 15,17).

Zmartwychwstały Pan, każdego roku, podczas liturgicznych obrzędów uroczystości paschalnych, przychodzi do nas z darem pokoju, dobroci i miłości. Tym samym pragnie umocnić naszą wiarę w ciał zmartwychwstanie i żywot wieczny.

W Roku Wiary wraz z całym Kościołem Powszechnym doświadczamy Jego Miłości, o czym mogliśmy się przekonać, gdy zjednoczeni na modlitwie śledziliśmy wybór papieża Franciszka. Jezus żyje i jest z nami, udziela swego Ducha i prowadzi drogami zbawienia. Jednocząc się z Wami, Drodzy Siostry i Bracia, w tych radosnych dla Kościoła dniach, życzymy, aby doświadczenie uczniów idących do Emaus, którym Jezus Pisma wyjaśniał, Chleb dla nich łamał, a nade wszystko objawił Miłosierną Miłość Ojca, stało się i naszym udziałem.

Z darem modlitwy i błogosławieństwem na trudy dnia codziennego wzrastania we wierze, która działa przez Miłość (Gal 5,6).

+ Andrzej Suski

+ Józef Szamocki

Toruń, Wielkanoc 2013 r.