ŻYCZENIA PASTERSKIE KSIĘŻY BISKUPÓW

UMIŁOWANI DIECEZJANIE

Dzień upamiętniający zmartwychwstanie Chrystusa jest dla nas świętem wszystkich świąt i niedzielą wszystkich niedziel roku liturgicznego. Tego dnia wspólnie wielbimy Jezusa, „który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię” (2 Tm 1,10). W tym dniu przynosi On dla nas owoce swojej zbawczej śmierci i zmartwychwstania: pokój, radość oraz odpuszczenie win.

„Pokój wam” – to pierwsze słowa, jakie Zmartwychwstały kieruje do swoich uczniów zgromadzonych w Wieczerniku. Do naszych niespokojnych serc wnosi dar swego pokoju, który je wycisza, wyzwala z wszelkich obaw i lęków, daje poczucie bezpieczeństwa. Wszyscy potrzebujemy tego pokoju, tak jak świeżego powietrza. Pragniemy go również w naszych czasach targanych różnymi niepokojami w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

„Uradowali się uczniowie ujrzawszy Pana”. Jest to radość, że Chrystus jest naprawdę z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie zostawił nas sierotami. Jest to również  radość z faktu, że śmierć, odwieczny wróg człowieka, została już pokonana. Radość, że wszystko, co Chrystus mówił i czynił, okazało się prawdą. Radość, że jest życie wieczne dla każdego z nas. Tej radości nic i nikt nie zdoła nam odebrać. Ona jest siłą napędową do podejmowania i wypełniania naszych życiowych zadań, nawet jeśli przerastają ludzie siły.

„Weźmijcie Ducha Świętego”. W tym darze jest odpuszczenie grzechów, które kładą się brzemieniem na naszych barkach i przygniatają nas do ziemi. Chrystus zmartwychwstały wyzwala nas z tego ciężaru. Daje nam życie nowe. Jest On naszym Wyzwolicielem. Nikomu bardziej niż Bogu nie zależy na naszej wolności. Jedynie On może powiedzieć człowiekowi: „Odpuszczają się twoje grzechy. Idź w pokoju”. Tylko On może wyprowadzić swój lud z domu niewoli.

Pokój, radość, wolność – w takim duchu świętujmy dzień świętej Paschy i Niedzielę Bożego Miłosierdzia, w której Jan Paweł II zostanie ogłoszony w Kościele błogosławionym, czyli człowiekiem Ośmiu Błogosławieństw z Jezusowego Kazania na Górze. Idźmy za Nim taką drogą. Przez krzyż i cierpień wiele do chwały zmartwychwstania.

Na tej ewangelicznej drodze towarzyszymy Wam modlitwą i pasterskim błogosławieństwem.

Toruń, Wielkanoc 2011 r.

+ Andrzej Suski
+ Józef Szamocki