Akcja Katolicka

PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ

Akcja Katolicka Diecezji Toruńskiej została powołana dekretem Ks. Biskupa Ordynariusza A. Suskiego z dn. 26 sierpnia 1996 r. Dekretem Ks. Biskupa Ordynariusza z dn. 17 października 1996 r. zostali powołani Prezesi Parafialnych Oddziałów w ponad 120 parafiach Diecezji. Prezesem Oddziału Parafii pw. św. Antoniego został Tadeusz Solecki.

22 października 1996 r. z inicjatywy Asystenta Kościelnego, Ks. Proboszcza i Prezesa Oddziału odbyło się zebranie założycielskie Akcji Katolickiej w naszej parafii, w którym uczestniczyło 16 parafian – założycieli. Zgodnie ze Statutem, poprzez tajne głosowanie wyłonili oni Zarząd Oddziału

W Święto Niepodległości, 11 listopada 1996 r. Akcja Katolicka zorganizowała Mszę Św. za Ojczyznę. Po Mszy odbyło się spotkanie wiernych z Zarządem. Jego członkowie przedstawiali swoją wizję działania w Akcji Katolickiej. Podczas spotkania przyjęto kandydatów na członków zwyczajnych i wspierających Akcji. Akces zgłosiło ponad 50 osób.

2 grudnia 1996 r. odbyło się zebranie organizacyjne Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej. Wypełniono deklaracje członkowskie. Ostateczna liczebność Oddziału ustaliła się na 37 osób. Ukonstytuowały się grupy tematyczne: Liturgiczna Charytatywna, Oświatowa, Kulturalna, Imprez i Gospodarcza.

7 października 1997 r. po rezygnacji T. Soleckiego funkcję prezesa Zarządu objął Jan Cichon. Aktualnie POAK na Wrzosach liczy … członków.

Grupa Liturgiczna koordynuje organizację oprawy nabożeństw, przede wszystkim czytań na niedzielnych Mszach Św., świąt Bożego Narodzenia, Triduum Paschalnego, odpustu parafialnego, Bożego Ciała. Brała aktywny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Misji Ewangelizacyjnych w 1998 r.

Grupa Charytatywna przeprowadza wszystkie kwesty na terenie parafii, w tym systematyczne zbiórki pieniędzy na dofinansowanie obiadów dla dzieci w Szkole Podstawowej na Wrzosach. Co rok, w okresie świąt Bożego Narodzenia organizuje Wigilię dla samotnych.

Grupa Oświatowa zorganizowała i prowadzi parafialna świetlicę Antoninek dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy oraz wydaje gazetkę parafialną Nauczyciel Ewangelii.

Grupa Gospodarcza organizuje bazę materialną dla działalności Akcji. Wielkim nakładem pracy członków dokonała adaptacji pomieszczeń na świetlicę Parafialną Antoninek.

Grupy Imprez i Kulturalna zajmują się przede wszystkim organizacją dorocznych Wrzosowych Festynów św. Antoniego, które mają miejsce w okolicach święta parafialnego patrona (13 czerwca). Jest to impreza integrująca mieszkańców osiedla a także działaczy społecznych (Festyn współorganizują:  Samorząd Osiedlowy, Szkoła Podstawowa Nr 9, Przedszkole Miejskie Nr 8).

IAŁ AKCJI KATOLICKIEJ

Ruchy i stowarzyszenia

Dziwna szkoła

Dziwna szkoła

czyli jak po latach znów stałem się uczniem Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy finansowaniu przez Urząd Miasta Torunia zorganizował po raz kolejny 40 – godzinny kurs dla rodziców i wychowawców. W zajęciach uczestniczyło 10 osób. Nie pierwszy raz słyszałam od...

POETYCKO-MUZYCZNE SPOTKANIE Z MARYJĄ

POETYCKO-MUZYCZNE SPOTKANIE Z MARYJĄ

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii św. Antoniego wraz z Ks. Proboszczem serdecznie zapraszają na POETYCKO-MUZYCZNE SPOTKANIE Z MARYJĄ W programie: wiersze Maryjne Tadeusza Soleckiego Bach-Gounod - Ave Maria J.S.Bach - Magnificat - Quia Respexit J.F. Haydn -...

Zaproszenie do Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

Zaproszenie do Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

W dniu5. października 2012 o godz. 16,00  rozpoczynamy kolejną weekendową edycję programu pod nazwą „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, na którą serdecznie zapraszamy szczególnie gdy: chcesz poprawić swoje relacje z dziećmi chcesz je lepiej rozumieć i nauczyć się jak...

Integracja seniorów z dziećmi i młodzieżą

Integracja seniorów z dziećmi i młodzieżą

Trzeci etap programu, to koncert pod tytułem „Łączenie pokoleń” odbył się w sobotę 18. czerwca. Gwiazdą wieczoru był pan Krzysztof Daukszewicz. Program pełen skeczów i piosenek łączył humor i parodię lat dawnych i tych nam współczesnych porwał młodzież i seniorów....

XV Wrzosowy Festyn Św. Antoniego

XV Wrzosowy Festyn Św. Antoniego

Minijubileuszowy bo piętnasty Wrzosowy Festyn Św. Antoniego odbył się w sobotę, 16 czerwca, gdy już nieco opadł podniosły nastrój i emocje związane z konsekracją parafialnej świątyni, za to tuż przez szczytem emocji związanych z meczem „być albo nie być” polskiej...

Przyjaciele Antoninka w roku 2012

Przyjaciele Antoninka w roku 2012

Pod szczęśliwą datą musiał się narodzić, mocarnych patronów musi posiadać „Antoninek”, by skupiać wokół siebie tak doborowe grono przyjaciół.  Przyjaciół w najlepszym rozumieniu: są wtedy gdy trzeba, a potrzeba zawsze;  są jak niewidzialna ręka – po efektach ich...

Zaproszenie

Zaproszenie

W imieniu dzieci i wolontariuszy naszej świetlicy Antoninek mam zaszczyt serdecznie zaprosić Wszystkich Parafian na mszę świętą w niedzielę 17. czerwca 2012 roku o godz. 12.00, w czasie której dziękować będziemy Panu Bogu za dar trzynastoletniego istnienia. Po mszy...

MAJÓWKA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

MAJÓWKA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizował w piątkowy wieczór - 18 maja w Domu Pomocy Społecznej majówkę dla mieszkańców naszego osiedla. Był to drugi etap realizowanego programu „Integracja seniorów z dziećmi i młodzieżą”. Mocnych przeżyć swoim przepięknym...

Integracja seniorów z dziećmi i młodzieżą

Integracja seniorów z dziećmi i młodzieżą

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy naszej parafii realizuje przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego zadanie publiczne pod nazwą „Integracja seniorów z dziećmi i młodzieżą”. Program składa się z trzech zadań rozłożonych w...

PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej dziękuje wszystkim, którzy szczodrością zrozumieli ideę jałmużny postnej.

Dzięki złożonym darom świątecznymi paczkami „ozdobiliśmy” stół wielkanocny wielu rodzinom…

SPRAWOZDANIE

PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ ZA  2011 R. A co zrobiliśmy było dobre ! ? W pokorze przemijającego czasu –wszak to już 16 rok działalności - w pokłonie wdzięczności wszystkim, którzy ten 2011 rok wypełnili i wzbogacili, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej...

Życzenia

Życzenia

Ile bogactwa płynie z ubogiej stajenki, ile dobra niesie pasterskie czuwanie, ile łask obdarza Objawienie Pańskie, tyle radości ks. Proboszczowi, naszym Kapłanom, całej parafialnej społeczności życzymy z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Niech każdy...

XIV  WRZOSOWY FESTYN ŚW. ANTONIEGO

XIV WRZOSOWY FESTYN ŚW. ANTONIEGO

W sobotę 11 czerwca 2011 r. w parku za Domem Pomocy Społecznej odbył się XIV Wrzosowy Festyn Świętego Antoniego tradycyjnie zorganizowany przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i instytucje kulturalno – oświatowe dzielnicy Wrzosy. Od godziny 13.00 do 22.00...