Cmentarz parafialny

Wiele pytań kierowanych do nas dotyczy terminu otwarcia nowej części cmentarza. Niestety będzie to możliwe dopiero wtedy, kiedy będzie dołączona woda z wodociągów do domów sąsiadujących z cmentarzem.

Natomiast dokonujemy porządkowania wszystkich spraw formalnych związanych ze starą częścią cmentarza. W dokumentach parafialnych brakuje informacji na temat przedłużenia dzierżawy niektórych miejsc, co może wskazywać, że nikt już nimi się nie zajmuje i mogą być ponownie wykorzystane. W ciągu ostatnich lat, mimo iż nie ma nowych miejsc na cmentarzu udało się nam znaleźć dla naszych zmarłych parafian miejsca, o których juz nikt nie pamięta. W celu uniknięcia wszelkich nieporozumień i bolesnych pomyłek na niektórych grobach pozostawione zostały kartki z prośbą o zgłoszenie się do biura parafialnego osób opiekujących się grobem, w celu wyjaśnienia prawnej sytuacji miejsca. Zgodnie z obowiązującym prawem przez 20 lat od pochówku grób jest chroniony. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Ta osoba pozostaje prawnym dysponentem grobu. Zarządca cmentarza nie ma obowiązku szukania odpowiednich osób do uregulowania tej opłaty. Troska o tę sprawę spoczywa na osobach zainteresowanych grobem. Osobie, która mimo upływu terminu 20 lat nie zgłosiła zastrzeżenia i nie wniosła odpowiedniej opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez zarząd cmentarza z przeznaczeniem na grób kogoś innego.

Na naszym cmentarzu pragniemy uporządkować wszystkie te kwestie, licząc na zrozumienie i współpracę. Dziękujemy też za wskazanie nam grobów opuszczonych, dzięki temu mogliśmy je przekazać innym zainteresowanym parafianom. Przepraszamy jednocześnie za ewentualne problemy związane ze sprawą porządkowania cmentarza i pomyłki jakie w tym czasie się wydarzyły.

ks. prob. Wojciech Miszewski