Nasza świątynia

Koło Misyjne

Koło Misyjne

Stało się już zwyczajem naszej parafii, że parafialne grupy i wspólnoty co jakiś czas przedstawiają się parafianom, zapraszając jednocześnie do wstąpienia w swoje kręgi kolejnych osób. W niedzielę 19 października br. podczas wszystkich Mszy św. zaprezentowało swoją...

ALBUM O NASZYM KOŚCIELE

ALBUM O NASZYM KOŚCIELE

Z okazji poświęcenia naszego kościoła ukazał się album autorstwa Tadeusza Soleckiego i ks. Wojciecha Miszewskiego pokazujący najpiekniejsze elementy architektury i wyposarzenia naszego koscioła.Niech będzie miłą pamiatką dla wszystkich, dla których nasza światynia...

Śpiewają na Chwałę Boga

Śpiewają na Chwałę Boga

Zespół Canto per Dio powstał w 2011 r. przy parafii pw. św. Antoniego w Toruniu z inicjatywy Anny Różyńskiej – organistki i działa pod jej kierunkiem. Opiekunem duchowym jest ks. Rafał Bochen Na początku 2011 r. był to chór kameralny, który przez miesiąc przygotowywał...

MATKA  BOŻA  BRZEMIENNA

MATKA BOŻA BRZEMIENNA

  Niedawno w kapliczce przed naszym kościołem umieściliśmy piękną figurę Matki Bożej. Bardzo się cieszę, że nastąpiło to właśnie w maryjnym miesiącu maju. Parafianie często mnie pytają: „Jaka to Matka Boża?”  Zawsze odpowiadam „Brzemienna”. Pomysł wybudowania...

Księża w Parafii

Księża w Parafii

Proboszcz: Ks. Wojciech Miszewski, mgr teologii urodził się 28 marca 1966 r. Pochodzi z Chojnic, gdzie ukończył Szkołę Podstawową nr 7 i  Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich. W roku 1985 rozpoczął studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Seminarium...

ś.p. Ks. prałat Bogdan Górski 1946-2004

ś.p. Ks. prałat Bogdan Górski 1946-2004

ś.p. Ks. prałat Bogdan Górski (1946-2004) kapelan honorowy Jego Świątobliwości *** kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Toruńskiej *** proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Toruniu (Wrzosy) (1986 - 2004) *** dziekan rejonowy Rejonu Toruńskiego *** dziekan Dekanatu...

ś.p. Ks. Franciszek Szmyt 1914 – 1998

ś.p. Ks. Franciszek Szmyt 1914 – 1998

Ks. Franciszek Szmyt Urodził się dnia 7 IX 1914 roku w miejscowości Przysiersk w powiecie świeckim. Jego rodzicami byli Julian i Anastazja z Mitręgów. Ojciec był mistrzem budowlanym i posiadał niewielkie gospodarstwo rolne (1,2 ha), zmarł w 1918 roku w Hagen, na...

ś.p. Ks. Wacław Michał Grabowski 1883 – 1961

ś.p. Ks. Wacław Michał Grabowski 1883 – 1961

Ks. Wacław Michał Grabowski - Urodził się w Wilnie dnia 28 IX 1883 roku, był synem Józefa i Katarzyny z Godwdów. Ojciec prowadził własny warsztat powozów. Miał pięć sióstr. Szkołę średnią ukończył w Wilnie i tam też wstąpił do Seminarium Duchownego Archidiecezji...

ś.p. Ks. Leon Dzienisz 1906 – 1944

ś.p. Ks. Leon Dzienisz 1906 – 1944

KS. LEON DZIENISZ PIERWSZY DUSZPASTERZ NA WRZOSACH Urodził się dnia 21 X 1906 roku w Praszkowie, w granicach parafii Starzyno w dekanacie puckim. Jego rodzicami byli Józef i Rozalia z domu Kalf. Ojciec był z zawodu stolarzem-kołodziejem. Około 1910 roku rodzina...