BOŻE  NARODZENIE 25.12.2015

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

  1. Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości Bożego Narodzenia w naszej parafii, zwłaszcza młodzieży pod kierunkiem Joanny i Pawła Wieczorków, która przez wiele godzin przygotowywała dekoracje, dziękujemy ofiarodawcom tegorocznych choinek i panom, którzy natrudzili się przy ich wycinaniu i transporcie, naszemu zespołowi charytatywnemu, ofiarodawcom tegorocznych paczek dla ubogich naszej parafii. Wyrazy wdzięczności kierujemy do Piotra Iwickiego i Jacka Wojtulskiego, którzy przygotowywali szopkę i dekoracje przed naszym kościołem. Bóg zapłać p. Markowi Polit z tartaku w Lulkowie za ofiarowanie drewna do tegorocznych konstrukcji świątecznych w prezbiterium i na zewnątrz kościoła. Dziękujemy za wszelką pomoc materialną i duchową okazaną naszej parafii w ostatnich dniach. Szczególne podziękowanie kierujemy do wszystkich, którzy z taką wytrwałością uczestniczyli w tegorocznych Roratach.
  2. W tym roku po raz pierwszy włączyliśmy się w projekt ogólnopolski pn. „Szlachetna paczka”. Około 1000 darczyńców ofiarowało pomoc, spełniając potrzeby materialne dla 16 –tu rodzin, na łączną kwotę ponad 50 tys. zł.  Drużyna Szlachetnej Paczki Toruń-Wrzosy pragnie podziękować wszystkim Darczyńcom za podjęcie tego szczególnego wysiłku, jakim było przygotowanie paczki,
  3. Wszyscy, którzy dzisiaj uczestniczyli w Pasterce, mogą przyjąć w ciągu dnia podczas Mszy św. po raz drugi Komunię św.
  4. Ofiary składane do skarbonki przy żłobku przeznaczone są na misje. Nasza Parafia wspiera swoimi ofiarami szczególnie misje w Zambii.
  5. Jutro drugi dzień świąteczny, Msze św. według porządku niedzielnego.  W tym dniu zgodnie z prośbą księdza biskupa Andrzeja składamy kolektę na kompleksowy remont toruńskiej Katedry. Nie ma Mszy św. w DPS i na Barbarce.
  6. Kolędy w naszej parafii rozpoczniemy w poniedziałek 28 grudnia. W pierwszym dniu kolędowania odwiedzimy mieszkańców bloków przy ul. Myśliwskiej i Szosie Chełmińskiej /bez bloku nr 234/. Program kolęd zamieszczony jest w gablocie przed kościołem oraz na stronie internetowej parafii.
  7. Zapraszamy na wspólny śpiew kolęd w najbliższą niedzielę 27 grudnia po Mszy św. wieczornej w kościele.