BOŻE  NARODZENIE 25.12.2018

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

  1. Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości Bożego Narodzenia w naszej parafii, zwłaszcza młodzieży pod kierunkiem Joanny i Pawła Wieczorków, która przez wiele godzin przygotowywała dekoracje, dziękujemy ofiarodawcom tegorocznych choinek i panom kościelnym i organiście, którzy natrudzili się przy ich wycinaniu i transporcie, naszemu zespołowi charytatywnemu, ofiarodawcom tegorocznych paczek dla ubogich naszej parafii oraz darczyńcom, którzy włączyli się w ogólnopolski projekt „Szlachetnej Paczki”. Wyrazy wdzięczności kierujemy do Piotra Iwickiego i Jacka Wojtulskiego za dekoracje wokół naszego kościoła. Dziękujemy za wszelką pomoc materialną i duchową okazaną naszej parafii w ostatnich dniach. Szczególne podziękowanie kierujemy do wszystkich, którzy z taką wytrwałością uczestniczyli w tegorocznych Roratach i skorzystali z Sakramentu Pokuty.
  2. Wszyscy, którzy dzisiaj uczestniczyli w Pasterce, mogą przyjąć w ciągu dnia podczas Mszy św. po raz drugi Komunię św.
  3. Ofiary składane do skarbonki przy żłobku przeznaczone są na misje. Nasza Parafia wspiera swoimi ofiarami szczególnie misje w Burundii, Rwandzie, Zambii, Rosji oraz na Madagaskarze i na Ukrainie.
  4. Jutro drugi dzień świąteczny, Msze św. według porządku niedzielnego.  W tym dniu składamy kolektę na budujące się kościoły w naszej diecezji.
  5. W czwartek 27 grudnia o godz. 9.15 spotkanie świąteczne Akcji Katolickiej.
  6. Kolędy w naszej parafii rozpoczniemy w piątek 28 grudnia. Program kolęd zamieszczony jest w gablocie przed kościołem, w Nauczycielu Ewangelii oraz na stronie internetowej parafii. W dni powszednie rozpoczynamy kolędę o godz. 16.00, w soboty o godz. 14.00, a w niedzielę o 15.00. W tym tygodniu odwiedzimy:

28.12. PIĄTEK – Bloki: Myśliwska, Sz. Chełmińska 219-221 /numery nieparzyste/

29.12  SOBOTA – Sz. Chełmińska /z blokiem 234/

30.12  NIEDZIELA – Jaskółcza, Jelenia, Kozia, Łosia, Myśliwska, Pawia

  1. Najbliższa  niedziela obchodzona jest jako Niedziela Świętej Rodziny. Podczas Mszy św. odnawiać będziemy małżeńskie ślubowania.
  2. Polecamy grudniowy numer naszych gazet: Ślady na Wrzosach i Nauczyciela Ewangelii.