Franciszkańskie błogosławieństwo na Barbarce

Franciszkańskie błogosławieństwo na Barbarce

W 1980 r., Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka patronem ekologów. Wiąże się to z udzielanym przez Kościół specjalnym błogosławieństwem – zwierząt i ludzi jako ich opiekunów. Od tego roku piękny zwyczaj wyrażający szacunek do wszelkiego stworzenia zaczęła praktykować również parafia pw. św. Antoniego na toruńskich Wrzosach. Patron parafii również był franciszkaninem – i jak podaje legenda – głosił kazanie do ryb. Specyfika parafii na Wrzosach sprzyja rozwijaniu franciszkańskiego umiłowania świata. Choć to osiedle miejskie, jednak jest zdecydowanie daleko od „bezdusznych blokowisk”. Tutaj wiosną w ogrodach kwitnie mnóstwo tulipanów, latem rozprzestrzenia się zapach lip, a jesienią osiedle nabiera kolorów od spadających liści klonowych i wracających z „wiadrami zdobyczy” grzybiarzy. Przez cały rok natomiast osobom mieszkającym na Wrzosach towarzyszą niezmiennie wierne psy, jak również koty, króliki, a niektórym nawet kozy.

Z inicjatywy proboszcza parafii, ks. kan. Wojciecha Miszewskiego, 7 października br., o godz. 13 na Barbarce sprawowano Mszę św., podczas której po raz pierwszy w historii parafii, z okazji wspomnienia św. Franciszka, udzielono błogosławieństwa zwierzętom i ludziom. Eucharystię celebrował i błogosławieństwa franciszkańskiego udzielił ks. Paweł Figurski – wikariusz parafii na Wrzosach.

Na Barbarce najwięcej było psów – „takich małych, co zmieszczą się w torebce, po takie duże, co nie zmieszczą się do samochodu”- jak trafnie zauważył celebrans. Moc Boga Ojca jako dającego życie należy dostrzegać we wszystkich stworzeniach, czemu wyraz niewątpliwie dali zebrani na Mszy polowej w lasach Barbarki „ludzcy opiekunowie”.

Joanna Kruczyńska