Inauguracja działalności chóru

Od lipca br. funkcję organisty w naszej parafii pełni Tomasz Kwaśniewski, student Uniwersytetu Bydgoskiego im. Kazimierza Wielkiego oraz absolwent Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Toruniu. Jak do tej pory w parafii bardzo prężnie działały i działają różne ruchy i stowarzyszenia katolickie skupiające w swoich szeregach wielu parafian, którzy czynnie uczestniczą w życiu lokalnego Kościoła, lecz nie było chóru. Z inicjatywy ks. prob. Wojciecha Miszewskiego od września tego roku rozpoczął działalność chór, skupiający miłośników muzyki kościelnej nie tylko z parafii Św. Antoniego, ale także z innych parafii Torunia. Biorąc pod uwagę ilość dobrych toruńskich chórów cieszy fakt, że w nowo powstałym chórze już po dwóch miesiącach działalności jest dość chętnych do wielbienia Pana Boga swoim śpiewem, aby móc wykonywać czterogłosowe utwory. Chór spotyka się dwa razy w tygodniu w środy i czwartki o godzinie 19 w salce parafialnej. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do tworzenia tego nowo powstałego dzieła. Na próbach nie tylko można kształcić swój głos, ale także miło spędzić czas w sympatycznej atmosferze, poznać nowych ludzi, jak też mieć możliwość publicznego występu. Chór zadebiutował w kościele parafialnym w uroczystość Chrystusa Króla 20 listopada na mszach św. o godz. 9.00 i 10.15.

Tomasz Kwaśniewski