INTENCJE MSZALNE 20.11.2023r. – 26.11.2023r.

 

PONIEDZIAŁEK – 20.11.2023r. Św. Rafał Kalinowski, prezbiter.

7.00 + Za Dorotę Redlewską – greg. 17.

7.00 + Za Jadwigę i Feliksa.

8.30 O przymnożenie wiary i powrót do sakramentów dla Cezarego i Darii.

8.30 + Za Janinę i Ludwika Zielińskich.

18.00 + Za Bronisławę i zmarłych z rodziny Macierzyńskich.

18.00 + Za Piotra w 2 r. śmierci.

18.00 + Za Elżbietę i Ryszarda Łaszewskich oraz córkę Bożenę w intencji od Wiolety, Danuty i Macieja.

 

WTOREK – 21.11.2023r. Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny.

7.00 + Za Dorotę Redlewską – greg. 18.

7.00 + Za Jadwigę i Feliksa. 

8.30 + Za Ewelinę Gawron w intencji od Agnieszki  i Tadeusza Gawron.

8.30 + Za dusze w czyśćcu cierpiące, Franciszkę Faleńską, Joannę Ćwiklińską oraz o nawrócenie grzeszników.

18.00 + Za Jana, Janinę, Wacława Kołybskich i Jadwigę Mikuc. 

18.00 + Za Stanisława Prusak w intencji od sąsiadów z ul. Lnianej.

18.00 + Za Sabinę Jobczyńską w 2 r. śmierci.

 

ŚRODA -22.11.2023r. Św. Cecylia, dziewica i męczennica.

7.00 + Za Tadeusza Szymańskiego w intencji od córki Maryli z rodziną.

7.00 + Za Jadwigę i Feliksa.

8.30 + Za Stanisława Prusak w intencji od sąsiadów z ul. Lnianej.

8.30 + Za Czesławę, Cecylię i Stanisława oraz rodziców z obojga stron oraz Annę, Henryka i Andrzeja Pawlak i rodziców z obojga stron.

18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi dla Michała z okazji 40 rocznicy urodzin. 

18.00 + Za Józefę Szczygielską w 3 r. śmierci oraz Tadeusza i Henryka. 

18.00 + Za Dorotę Redlewską – greg. 19.

 

CZWARTEK – 23.11.2023r. Św. Klemens I, papież i męczennik.

7.00 + Za Jadwigę i Feliksa.

7.00 + Za Krzysztofa Grupa – intencja popogrzebowa.

8.30 O łaskę wiary i powrót do Kościoła i sakramentów dla Mieczysława.

8.30 + Za Bogdana Gruszczyńskiego w 17 r. śmierci i rodziców z obojga stron. 

18.00 + Za Dorotę Redlewską – greg. 20.

18.00 + Za Krystynę Rudnicką w 4 r. śmierci.

18.00 + Za Jadwigę Sendrowicz w intencji od chrześniaka Jarosława z rodziną.

 

PIĄTEK – 24.11.2023r. Święci Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy.

7.00 + Za Wiesławę Momot – greg. 1. 

7.00 + Za Jadwigę i Feliksa.

8.30 O Boże błogosławieństwo dla rodziny, dzieci, wnuków oraz Marii z okazji 60 rocznicy sakramentu małżeństwa. 

8.30 + Za Józefa i Władysławę Rychcik oraz córkę Ewę.

18.00 + Za Franciszka Janek.

18.00 + Za Dorotę Redlewską – greg. 21.

18.00 + Za Irenę i Henryka Wyszogrodzkich oraz zmarłych z rodziny.

 

SOBOTA – 25.11.2023r. Św. Katarzyna Aleksandryjska, dziewica i męczennica.

7.00 + Za przyjaciół Kirę, Tatianę, Barbarę, Grażynę, Kazimierza, Franciszka, Tadeusza, Marka, Dorotę i Hanię.

7.00 + Za Wiesławę Momot – greg. 2.

8.30 + Danutę Strzałkowską, Jana i Mariannę Misiarz oraz rodziców z obojga stron.

8.30 + Za Dorotę Redlewską – greg. 22.

13.00 Msza Święta z chrztem 

18.00 + Za Bronisława w 36 r. śmierci i Wandę Borowskich. 

18.00 + Za Annę, Bronisława, Tadeusza i zmarłych z rodziny Romanowskich i Rogowskich.

18.00 + Za zmarłych z rodziny Kozłowskich i Szuflewskich.

 

34 Niedziela Zwykła – 19.11.2023r. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

7.30 + Za Dorotę Redlewską – greg. 23.

7.30 + Za Andrzeja Strużyńskiego i zmarłych z rodziny.

9.00 Dziękczynno-błagalna w 55 rocznicę ślubu Marii i Henryka Dąbrowskich, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny.

10.30 + Za Marię i Edwarda Jarlak oraz Józefa Jabłońskiego. 

10.30 DPS – ZA PARAFIAN

12.00 + Za Wiesławę Momot – greg. 3.

13.30 + Za Andrzeja Nass i zmarłych z rodziny Rutkowskich i Włodek.

18.00 + Za Kazimierza Kowalczyka w 9 r. śmierci.

18.00 + Za Ryszarda Mieczkowskiego w 31 r. śmierci, rodziców z obojga stron i Emilię Filipczyk.