INTENCJE MSZALNE 30.10.2023r. – 5.11.2023r.

 

PONIEDZIAŁEK – 30.10.2023r. 

7.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące – greg. 29.

7.00 + Za Zenię i Franciszka Michalskich oraz rodziców z obojga stron.

8.30 + Za rodziców Antoniego, Helenę Kobak, rodzeństwo i Konrada Skoniecznego.

18.00 + Za Zbigniewa Kurkowskiego – greg. 30.

18.00 + Za Mirosława Kabała – greg. 28.

18.00 Dziękczynno-błagalna z okazji 18 urodzin Weroniki, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.

 

WTOREK – 31.10.2023r. 

7.00 + Za zmarłych z rodziny Stankiewicz, Arczyńskich, Najsznerskich i Butler.

7.00 + Za Giuseppe Niccolini.

8.30 + Za Mirosława Kabała – greg. 29.

8.30 + Za Kazimierza Podolaka w intencji od sąsiadki z ul. Jastrzębiej.

18.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące – greg. 30.

18.00 + Za Zbigniewa Borkowskiego w 25 r. śmierci.

18.00 + Za Mieczysława Maternowskiego w intencji od rodziny ze Świętokrzyskiego.

 

ŚRODA – 1.11.2023r. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

7.30 + Za Zofię i Jana Markowskich, Walerię i Leona Chojnickich. 

9.00 + Za Elżbietę w 3 r. śmierci i zmarłych z rodziny.

9.00 + Za Jana Ląkiert w 20 r. śmierci.

10.30 + Za Jacka Borkowskiego w 3 r. śmierci.

12.00 + Za Zofię Strąk, Stanisławę i Aleksandra Strąk, Czesławę i Czesława Dąbrowskich.

13.00 – BARBARKA – + Za Zbigniewa Marcinkiewicza, Wandę i Witolda Marcinkiewicz.

15.00 + Za zmarłych Parafian.

15.00 + Za Krystynę, Franciszka, bliskich i znajomych oraz dobrodziejów.

15.00 Różaniec za dzieci.

15.00 + Za Tadeusza Frelik, zmarłych z rodziny Frelik i Czyszek.

18.00 + Za Mirosława Kabała – greg. 30.

18.00 + Za Mieczysława Jurkiewicz w 4 r. śmierci.

 

CZWARTEK – 2.11.2023r. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.

7.00 + Za rodziców Zofię i Edmunda Jasińskich, Helenę i Alojzego Szetelów oraz syna Bartka.

7.00 W intencji Matki Bożej z Medjugorie. 

8.30 + Za Henryka Gburzyńskiego, rodzeństwo i rodzeństwo z obojga stron.

8.30 + Za zmarłych z rodziny Kowalczyk, Deptuła i Makowskich.

18.00 WYPOMINKI

18.00 + Za Michalinę i Henryka Winiarskich.

18.00 + Za Stanisława Prusak w intencji od żony i rodziny.

 

PIĄTEK – 3.11.2023r. Św. Marcin de Porres, zakonnik.

7.00 + Za Jerzego, Grzegorza, Jadwigę i Feliksa.

7.00 + Za zmarłych z rodziny Wieczorek i Kęsickich.

8.30 + Za Małgorzatę Otręba w 10 r. śmierci.

8.30 + Za Jerzego Nowak w intencji od rodziny Nowak, Jesionowskich i Miachałowskich.

18.00 WYPOMINKI

18.00 Intencja misyjna.

18.00 + Za Zbigniewa Wiśniewskiego w 3 r. śmierci, rodziców Jadwigę i Tadeusza Narlikowskich.

 

SOBOTA – 4.11.2023r. Św. Karol Boromeusz, biskup.

7.00 + Za Dorotę Redlewską – greg. 1.

7.00 + Za Romana Omyła w intencji od brata Janka z rodziną.

8.30 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.30 Intencja różańcowa.

18.00 WYPOMINKI

18.00 + Za Jadwigę Felczak i Władysława Grabińskiego.

18.00 + Za zmarłych z rodziny Gawarkiewicz i Wrzesińskich.

 

31 Niedziela Zwykła – 5.11.2023r. 

7.30 + Za Katarzynę, Krystynę, Wojciecha, Eugeniusza Krzanowskich, dziadków z obojga stron, męża Stanisława i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

7.30 + Za Dorotę Redlewską – greg. 2.

9.00 + Za Elżbietę, Barnarda i Bronisławę Lewandowskich.

10.30 + Za Urszulę Kulczak w 11 r. śmierci.

10.30 DPS – ZA PARAFIAN

12.00 + Za Krystynę Malinowską i jej rodziców.

12.00 + Za Mieczysława Manieckiego w 15 r. śmierci i rodziców z obojga stron.

13.30 + Za Zenię i Franciszka Michalskich.

18.00 WYPOMINKI