KSIĄŻKA O KS. LEONIE DZIENISZU – PIERWSZYM PROBOSZCZU NA WRZOSACH

W październiku br. Nakładem naszej parafii ukazała się książka dk. Waldemara Rozynkowskiego: ks. Leon Dzienisz – pierwszy proboszcz na Wrzosach, męczennik II wojny światowej.

Dnia 1 kwietnia 1937 roku biskup chełmiński Stanisław Wojciech Okoniewski powołał nową kurację na toruńskich Wrzosach, czyli samodzielną placówkę duszpasterską, wyodrębnioną z parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu. Ta data jest uznawana również za początek istnienia parafii, której patronem został św. Antoni z Padwy. Pierwszym duszpasterzem pełniącym obowiązki proboszcza został ks. Leon Dzienisz. Był wtedy bardzo młodym księdzem. Funkcję tą objął mając zaledwie 31 lat życia i 6 lat kapłaństwa. Zadanie, które go czekało nie było łatwe. Trzeba było wybudować świątynię i zorganizować od podstaw parafialne struktury, a przede wszystkim zbudować wspólnotę parafialną. Mając na uwadze, że parafia była niewielka, potrzeba było niezwykłego talentu organizacyjnego i hartu ducha. Widać jednak, że posiadał te zdolności, skoro zaledwie po dwóch latach niewielki kościół, ale wystarczający na tamte potrzeby, był gotowy i został poświęcony. 

Ten piękny etap życia ks. Leona Dzienisza został brutalnie przerwany przez agresję Niemców na Polskę. Jako kapłan odważnie głoszący Ewangelię oraz zaangażowany w duszpasterstwo wojskowe, już w pierwszych tygodniach wojny został aresztowany. Istnienie parafii zostało zawieszone, a kościelny dobytek rozgrabiony lub zniszczony. Niewiele więc pozostało historycznych wiadomości i zapisów o życiu tego kapłana. Cieszę się, że rekonstrukcją życiorysu ks. Dzienisza zajął się profesor historii diakon Waldemar Rozynkowski. Dzięki naukowemu doświadczeniu, dotarł do wielu nieznanych wątków biografii pierwszego proboszcza na Wrzosach. Z tego opisu, który mieliśmy okazję poznać podczas Kazań Pasyjnych w roku 2022 oraz wielkopostnej drogi krzyżowej na Barbarce wyłania się postać Męczennika z Dachau, który oddał swoje życie za wiarę. Zachowany opis śmierci oraz obozowych tortur tak bardzo podobny jest do opisów męczeństwa beatyfikowanych męczenników II wojny światowej. 

Na obrazku prymicyjnym ks. Leona Dzienisza zapisane są słowa, które w dniu święceń wybrał sobie jako motto kapłańskiego życia: „Panie, z Tobą jestem gotów i do więzienia i na śmierć iść” (Łk 22,33). Nie spodziewał się, że słowa te spełnią się po zaledwie kilku latach jego kapłaństwa. Jako oficjalną datę śmierci – choć mało prawdopodobną – Niemcy podają dzień 16 września 1942 roku, jest ona również umieszczona na pamiątkowej tablicy znajdującej się w naszym kościele. 

Niniejsza książka jest okazją do przybliżenia postaci pierwszego proboszcza na Wrzosach i oddania mu czci, wyrazem pamięci i pragnieniem by ocalić od zapomnienia te ważne karty w historii naszej parafii. Wierzymy, ze ks. Leon Dzienisz, mimo, iż nie jest ogłoszony świętym czy błogosławionym Kościoła, stale wyjednuje nam łaski potrzebne w życiu naszej wspólnoty parafialnej, której był twórcą.

 

Ks. prob. Wojciech Miszewski

Toruń, 16 września 2022 roku 

– w 80. rocznicę śmierci ks. L. Dzienisza