Nasz cmentarz

Z przykrością zawiadamiamy, że nie otrzymaliśmy na razie z Sanepidu zgody na otwarcie nowej części naszego cmentarza. Jest to związane ze zbyt bliskim ujęciem wody w posesjach mieszkańców sąsiadujących z cmentarzem. Mamy jednak zapewnienie, że w roku 2005 sieć wodociągowa zostanie doprowadzona do tych miejsc i ten problem już nie będzie istniał.

Do tego czasu pozostaje nam stara część cmentarza, na której praktycznie wolnych miejsc już nie ma. Natomiast pewna część grobów wydaje się już opuszczona. Mamy sporo pytań kierowanych przez Parafian o możliwość ponownego wykorzystania tych miejsc. W związku z tym na niektórych grobach pozostawiliśmy kartki z prośbą o zgłoszenie się do Biura Parafialnego w celu potwierdzenia, czy danym miejscem, ktoś jeszcze się opiekuje. Dotyczy to tych wszystkich grobów, których dzierżawy nie wznowiono po 20 latach od chwili pochówku. Jednocześnie prosimy o ewentualne informacje, które groby są już opuszczone.