Obchody na Barbarce – Pamięci tych, którzy polegli z Ojczyznę