ODEZWA BISKUPA TORUŃSKIEGO

W SPRAWIE POMOCY POSZKODOWANYM

Drodzy Diecezjanie,

Silna wichura, która w ubiegłą niedzielę przeszła nad Polską, wyrządziła duże szkody materialne także w okolicy Torunia, na terenie Gminy Obrowo. Zniszczeniu uległo kilkadziesiąt domów mieszkalnych i budynków gospodarczych. Potrzebna jest pilna pomoc dla osób poszkodowanych, zwłaszcza dla tych, którzy utracili dorobek swego życia i obecnie muszą podjąć odbudowę lub konieczny remont budynków, by przed zimą zapewnić dach nad głową swoim rodzinom.

Caritas diecezji włocławskiej i diecezji toruńskiej organizuje taką pomoc w duchu chrześcijańskiej zasady: „jeden drugiego brzemiona noście” (Gal 6,2). W tym celu, dzisiaj po Mszach św.  odbędzie się zbiórka pieniężna do puszek przy kościołach we wszystkich parafiach naszej diecezji. I tym razem, jak wielekroć było w przeszłości, bądźmy solidarni z bliźnimi w potrzebie.

Wasz biskup Andrzej

Toruń, dnia 22 lipca 2015 roku