Odpust ku czci św. Antoniego

UROCZYSTOŚCI  ODPUSTOWE POD PRZEWODNICTWEM POSTULATORA PROCESU BEATYFIKACYJNEGO JANA PAWŁA II


W poniedziałek 13 czerwca o godz. 18.00 przeżywaliśmy nasz parafialny Odpust ku czci św. Antoniego. Na uroczystą Eucharystię przybyło ponad 20 kapłanów i wielka grupa wiernych. Sumie Odpustowej przewodniczył Postulator Procesu Beatyfikacyjnego Jana Pawła II ks. prał. Sławomir Oder. Na ten ważny dla nas wszystkich dzień przybył do nas specjalnie z Rzymu, aby odprawić Mszę św. i wygłosić Słowo Boże.  Ks. Prałat podkreślił, że odpust to doroczne święto parafii, aby podziękować za doznane łaski w ciągu całego roku, za osiągnięcia osobiste i wspólnotowe oraz za zrealizowane cele, a było ich bardzo wiele. Do Odpustu przygotowywaliśmy się i duchowo i materialnie. Udało się wykonać kolejne witraże, dokończyć drogę procesyjną wokół kościoła, uporządkować teren przed kościołem i posadzić wiele pięknych roślin i drzew.

Jak mówił ks. Prałat Odpust to też okazja ożywienia wiary, nadziei i miłości. Patrząc na św. Antoniego uczymy się od niego przede wszystkim świętości. W tegoroczne świętowanie wpisuje się także dziękczynienie za Błogosławionego Jana Pawła II, który często wpatrywał się w postać naszego świętego Patrona, a w czasie pielgrzymki do Padwy w 1992 roku nazwał św. Antoniego „człowiekiem ewangelicznym”.
Ksiądz Prałat przypomniał nam postać Jana Pawła II, który jak św. Antoni był prorokiem – głosicielem Słowa Bożego. „W ostatnich dniach swego życia  Papież pozostał niemy – mówił ks. Oder – Bóg niejako pozbawił go wszystkiego tego, co po ludzku mogło się podobać. Ale to właśnie wówczas swoją niemocą i swoim milczeniem, obejmując krzyż Chrystusa, niejako utożsamiając się z nim, przemawiał najgłośniej i w sposób najbardziej wiarygodny. Stał się prawdziwym świadkiem ewangelicznej prawdy, świadkiem mocy wypływającej z Krzyża Chrystusowego. Był żywą ewangelią, człowiekiem ewangelicznym”. Jan Paweł II od św. Antoniego przyjął dwie cnoty: prawdziwą pobożność i ducha modlitwy. W modlitwie szukał natchnienia i światła do pracy. Modlitwą poprzedzał wszystkie ważne decyzje, podróże apostolskie i nominacje biskupie. Sercem całego życia była dla niego Eucharystia. W niej uczył się wyrzeczenia wszystkiego i prawdziwego ubóstwa. Patrząc na cierpiącego Chrystusa rozpoznawał jego oblicze w ludziach chorych i cierpiących, a w chwale Zmartwychwstania sens ludzkiego cierpienia.

Na zakończenie Ksiądz Oder zachęcał nas, byśmy wpatrując się w przykład naszych świętych patronów uczyli się bycia również ludźmi ewangelicznymi.

Podczas procesji z darami została wniesiona Złota Księga Dobrodziejów i Ofiarodawców, dzięki którym nasza świątynia i jej otoczenie stają się coraz piękniejsze. Trwałą pamiątką tegorocznej uroczystości pozostanie pomnik św. Antoniego wykuty w granicie w okolicach Kielc, a będący darem jednej z rodzin naszej parafii. Na zakończenie Mszy św. w uroczystej procesji udaliśmy się pod pomnik, gdzie został on uroczyście poświęcony. Odmówiliśmy w tym miejscu litanię do św. Antoniego i oddaliśmy cześć relikwiom.