PROGRAM  WIELKIEGO  TYGODNIA  2023

WIELKI  CZWARTEK  WIECZERZY  PAŃSKIEJ

17.45  Wprowadzenie do Triduum Paschalnego

18.00  Liturgia Wieczerzy Pańskiej 

           Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 24.00 /w kaplicy/

WIELKI  PIĄTEK  MĘKI  PAŃSKIEJ

  7.30  Rozpoczęcie całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu /w kaplicy/

  8.00  Brewiarz: Godzina Czytań i Jutrznia

12.00  Brewiarz: Modlitwa południowa

17.30  Rozpoczęcie Nowenny przed Świętem Miłosierdzia

17.40  Katecheza wprowadzająca w tajemnicę Wielkiego Piątku

18.00  Liturgia Męki Pańskiej 

21.00  Droga Krzyżowa /zapraszamy szczególnie tych, którzy w tym roku, ani razu nie  

                                           byli na Drodze Krzyżowej czy Gorzkich Żalach/

Czuwanie przy Grobie Pańskim do godz. 24.00

WIELKA  SOBOTA  WIGILII  PASCHALNEJ 

7.30  Rozpoczęcie całodziennej  Adoracji Najświętszego Sakramentu 

 przy Grobie Pańskim  

  8.00  Brewiarz: Godzina Czytań i Jutrznia

12.00  Brewiarz: Modlitwa południowa 

19.40  Katecheza wprowadzająca w liturgię Wigilii Paschalnej

20.00  Liturgia Paschalna (na liturgię przynosimy świece z okapami)

Święcenie pokarmów:  od  10.00 – 16.00 (co pół godziny – przed kościołem lub w kaplicy Miłosierdzia Bożego)

NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO

Msze Święte o godz.: 6.00 (z Procesją Rezurekcyjną) 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 18.00, 

13.00 (na Barbarce), 10.30 (DPS). 

SPOWIEDŹ  ŚW. W  WIELKIM  TYGODNIU 

– od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy od godz. 6.45 i w czasie Mszy św.                                    

    o godz. 7.00, 8.00-8.30 oraz w godz. 17.15 – 18.00 /lub do ostatniego penitenta/

–   Wielki Czwartek – nie spowiadamy

–  Wielki Piątek od godz. 16.00 do 17.30 oraz od godz. 21.00 do 23.00 /lub do ostatniego penitenta/

–   w Wielką Sobotę od 18.30 do 19.30.

– w I Święto Wielkanocy – nie spowiadamy

W czasie Wielkiego Triduum wszyscy kapłani biorą udział w wieczornych ceremoniach, dlatego spowiedź św. kończyć będziemy w podanych powyżej godzinach.