SKAUCI EUROPY

„W naszej parafii będzie rozpoczynać swoją działalność harcerstwo katolickie działające w ramach Stowarzyszenia Skautów Europy. Ideą tego ruchu jest wychowywanie młodych ludzi poprzez przygodę, wyzwanie i przebywanie na łonie przyrody, aby formować ich do celów jakimi są: Bóg, służba, zdrowie, charakter i zmysł praktyczny.

Wszystkich chętnych do dołączenia do tej organizacji zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w sobotę 20 listopada o godz. 10:00 przy naszym kościele.

Na spotkanie zaproszeni są przede wszystkim dzieci i młodzież od 3 klasy szkoły podstawowej wzwyż, dorośli, którzy gotowi byliby wspomóc działalność nowych jednostek Skautów Europy oraz rodzice. Serdecznie zapraszamy!”