SPOTKANIE ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM

Drodzy Parafianie

Podczas tegorocznych rekolekcji wielkopostnych głoszonych przez ks. Piotra Prusakiewicza, michalitę, zrodził się pomysł nawiedzenia naszej parafii przez figurę św. Michała Archanioła z Gargano. To piękne wydarzenie będziemy przeżywali od piątku 21 grudnia do niedzieli poprzedzającej Wigilię Bożego Narodzenia. Będzie ono połączone z rekolekcjami adwentowymi i okazją do spowiedzi św. Czas nawiedzenia będzie  połączony z egzorcyzmami i modlitwami o uwolnienie z nałogów oraz z przyjmowaniem szkaplerza. Peregrynacja kopii figury św. Michała Archanioła z groty objawień na wzgórzach Gargano, w mieście Monte Sant’Angelo we Włoszech trwa od kwietnia 2013 r. i odbyła się już w ponad 800 parafiach w Polsce. W Toruniu miało to miejsce kilka lat temu w parafii św. Michała na Rybakach.

W programie naszego nawiedzenia znajdą się Msze św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów, adoracja Najświętszego Sakramentu, tzw. uczta słowa – kazania i konferencje o świecie aniołów, błogosławieństwo osób starszych, chorych i dzieci, modlitwa egzorcyzmem, akt oddania św. Michałowi Archaniołowi, przyjęcie szkaplerza św. Michała Archanioła. Cieszę się z możliwości przyjęcia figury, ponieważ w naszej parafii kilka lat temu wprowadziliśmy po Mszach św. w dni powszednie modlitwę do św. Michała Archanioła. Było to związane z poświęceniem i instalacją figury Archanioła, która umieszczona jest nad głównym wejściem do naszej świątyni. Prośbą wielu parafian było, by tę modlitwę odmawiać także w niedzielę. Mam nadzieję, że przez obecność i podjętą w parafii modlitwę zawierzenia, św. Michał Archanioł będzie nas chronił i umacniał w dobrych postanowieniach i strzegł przed złem w tych jakże trudnych dla Kościoła czasach.

Idea peregrynacji figury w Polsce narodziła się w Zgromadzeniu św. Michała Archanioła, popularnie zwanym Michalitami, którzy chcieli, aby w ramach przygotowań do 100-lecia zgromadzenia, figura odwiedziła wszystkie polskie parafie, w których pracują. Z prośbą o nawiedzenie zwracały się także inne parafie, dlatego od kwietnia 2013 r. trwa peregrynacja po kolejnych polskich parafiach i diecezjach, a kalendarz nawiedzenia zapełniony jest na kolejne miesiące.

Oryginalna figura św. Michała Archanioła z sanktuarium w Gargano wykonana została w 1507 r. przez rzeźbiarza Andreo Contucciego zwanego Sansovino. Przedstawia ona Michała Archanioła w stroju legionisty rzymskiego, pod którego stopami leży pokonany szatan. Pomysłodawcą stworzenia figury był kard. Antonio z Monte San Savino. Figura wykonana z białego marmuru ma 130 cm wysokości.

Sanktuarium św. Michała Archanioła powstało na górze Gargano na pamiątkę objawień archanielskich, jakie miały tam miejsce w końcu V wieku. Przybywają tam rokrocznie miliony pielgrzymów, miejsce zasłynęło niezwykłymi łaskami. Na przestrzeni wieków w grocie na wzgórzach Gargano czterokrotnie miały miejsce objawienia św. Michała Archanioła. Po raz pierwszy ukazał się on biskupowi tamtejszej diecezji w 490 r., mówiąc, że jest to miejsce jemu poświęcone, w którym przebaczane będą ludzkie grzechy. Drugie objawienie datowane jest na 492 r., a kolejne na rok następny. Archanioł oznajmił wtedy biskupowi, który chciał poświęcić grotę, że sam już ją poświęcił razem ze swoimi aniołami. Wtedy biskup wraz z innymi wiernymi udał się do tego miejsca, gdzie zastali kamienny ołtarz, a nad nim krzyż. Odtąd grota św. Archanioła na Monte Gargano nosi tytuł Niebiańskiej Bazyliki, bowiem jest jedyną na świecie świątynią, która nie została nigdy poświęcona ludzką ręką.

Ostatni raz św. Michał ukazał się tam innemu biskupowi w 1656 r., kiedy ten prosił go o ochronę przed panującą wówczas we Włoszech epidemią dżumy. Archanioł polecił mu poświęcić kamyki pochodzące z groty, na których ma być wyżłobiony znak krzyża i dwie litery M. A. (Michał Archanioł). Według słów Archanioła ktokolwiek będzie posiadał i ze czcią przechowywał taki kamyk, uchroni się od choroby. Nie tylko miasto, ale wszyscy ci, którzy posiadali poświęcone kamyki, w krótkim czasie zostali uwolnieni od zarazy. Kamyki z Groty Gargano są umieszczone także w naszym krzyżu relikwiarzowym, który stoi przy ołtarzu w naszym kościele.

Bazylika w Monte Sant’Angelo od wieków była celem pielgrzymek nie tylko zwykłych ludzi, ale również papieży, świętych i władców. Wśród papieży pielgrzymujących do Monte Sant’Angelo byli: św. Gelazy I, św. Agapit I, św. Leon IX, św. Celestyn V, Aleksander III, Grzegorz X, bł. Urban II, Kalikst II, który ogłosił Michała Archanioła „Księciem i opiekunem całego świata”. Przed wyborem na stolicę Piotrową udał się tam też św. Grzegorz Wielki, natomiast Bonifacy IX przyznał odwiedzającym to miejsce odpust zupełny. W grocie gościł też papież Leon XIII, autor słynnej modlitwy-egzorcyzmu do św. Michała odmawianej także w naszym kościele. Na tę modlitwę zwrócił uwagę także papież Franciszek, który prosi by publicznie odmawiać ją w kościołach całego świata. Wreszcie 24 maja 1987 roku przybył tam z pielgrzymką św.  Jan Paweł II.

Sanktuarium nawiedziło także wielu świętych – m.in. założyciel surowego zakonu kartuzów św. Bruno z Kolonii, św. Anzelm z Canterbury, św. Bernard z Clairvaux, św. Franciszek z Asyżu, który uznał się za niegodnego, żeby wejść do groty, św. Tomasz z Akwinu, św. Brygida Szwedzka, św. Jan Kapistran, św. Gerard Majella, św. Józef z Kupertynu, św. Alfons Maria de Liguori, założyciel redemptorystów, oraz św. ojciec Pio. Przybywali tam także władcy, by wymienić Ludwika II, Ottona III, Henryka II, Karola I Andegaweńskiego. Gościł tam także król Polski Zygmunt Stary.  W szczególny sposób zapisała się wizyta cesarza św. Henryka II, który jako pierwszy świecki otrzymał pozwolenie, by pozostać w grocie na noc. Wcześniej nikt nie odważył się na taki krok, z powodu wielkiego respektu, jaki budziło to święte miejsce. Powszechnie uważano bowiem, że nocą rządził w grocie osobiście sam św. Michał Archanioł. Uważano tak choćby z racji tego, iż wiele cudów zdarzyło się w grocie po zachodzie słońca. Potwierdzają to liczne świadectwa. Według tradycji odwaga świętego cesarza została nagrodzona wizjami Dziewięciu Chórów Anielskich oraz samego Archanioła.

Do dzisiaj ze wszystkich zakątków świata nadchodzą prośby o kamyki ze świętej groty. Do dziś sanktuarium, również ze względu na swoje piękne położenie, jest jednym z najbardziej znanych miejsc kultu na świecie. Wiele razy miałem szczęście przebywać tam z pielgrzymami z diecezji toruńskiej.

Zapraszam serdecznie do włączenia się w to wyjątkowe wydarzenie. Niech będzie to dla nas wszystkich „Czas mocy i łaski”.

Ks. prob. Wojciech Miszewski

 

Opracowanie na podstawie stron internetowych Sanktuarium w Gargano i innych.