Sympozjum pt. Św. Barbara i Barbarka – podsumowanie

Dnia 4 grudnia 2004 r. w liturgiczne wspomnienie św. Barbary w kaplicy Miłosierdzia Bożego odbyło się sympozjum popularnonaukowe pt. Św. Barbara i Barbarka, przygotowane przez: Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, Szkołę Leśną na Barbarce oraz naszą parafię.

Otwarcia dokonał dr Waldemar Rozynkowski, który również poprowadził całość sympozjum. Wszystkich obecnych przywitał proboszcz parafii ks. Wojciech Miszewski.

Wykłady wygłosili: dr Waldemar Rozynkowski – „Św. Barbara i Barbarka – wokół początków kultu świętej”, prof. dr hab. Zygmunt Kruszelnicki „Figury św. Barbary- najstarsze pomniki kultu świętej na Barbarce”, mgr Paweł Jeziorski – „Barbarka od XVI do XIX wieku”, dr Zbigniew Girzyński – „Barbarka- miejscem martyrologii podczas II wojny światowej”. W przerwie między wykładami można było zwiedzić wystawę poświęconą historii, współczesności i planom na przyszłość.

Po przerwie odbyła się prezentacja multimedialna poświęcona Barbarce oraz dyskusja pt. „Barbarka dzisiaj i jutro” w której wzięli udział m. in. ks. mgr Wojciech Miszewski- proboszcz parafii św. Antoniego, mgr Bogdan Major- Przewodniczący Rady Programowej Szkoły Leśnej na Barbarce oraz mgr Monika Krauze ze Szkoły Leśnej na Barbarce. W tym czasie uczestnicy sympozjum mieli okazję przybliżyć nieznane dotąd fakty z życia Barbarki. Na zakończenie sympozjum uczestnicy udali się specjalnym autokarem na Barbarkę, by odwiedzić wszystkie miejsca związane z kultem św. Barbary i przez chwilę modlić się w kaplicy.

Organizatorzy jednomyślnie postanowili, by owocem tego sympozjum była publikacja książkowa stanowiąca podsumowanie wszystkich dotychczas znanych informacji o kulcie św. Barbary w Kościele powszechnym oraz o regionalnym kulcie Świętej na toruńskiej Barbarce.