TRIDUUM SZKAPLERZNE

t2

poniedziałek – wtorek – środa

14 – 16 lipca 2014 roku

Godz. 17.30 – modlitwa różańcowa

Godz. 18.00 Msza św. 

ŚWIĘTO MATKI BOZEJ Z GÓRY KARMEL

Środa 16 lipca 2014 roku

Godz. 8.30 i 18.00 Msza św. z nałożeniem Szkaplerza św.

/szkaplerz będzie do nabycia od poniedziałku do środy po Mszach św./ 

PRZYWILEJE SZKAPLERZA KARMELITAŃSKIEGO 

 1. Kto umrze odziany Szkaplerzem świętym, nie zostanie potępiony
 2. Noszący Szkaplerz ma zapewnioną opiekę Matki Bożej co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w chwili śmierci.
 3. Każdy pobożnie noszący Szkaplerz, zachowujący czystość według stanu, zostanie wybawiony z czyśćca w pierwszą sobotę po swojej śmierci
 4. Ci, którzy należą do Bractwa Szkaplerznego, są duchowo złączeni z Zakonem Karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci, a więc we Mszach św., Komuniach św., umartwieniach, modlitwach, postach itp. 

OBOWIĄZEK NALEŻĄCYCH DO BRACTWA SZKAPLERZNEGO 

 1. Przyjąć Szkaplerz karmelitański z rąk kapłana
 2. Wpisać się do Księgi Bractwa Karmelitańskiego
 3. W dzień i w nocy nosić na sobie Szkaplerz
 4. Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia do Bractwa / zazwyczaj „Pod Twoją obronę”/
 5. Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć jej cześć. 

PRAKTYKI ZALECANE CZŁONKOM BRACTWA SZKAPLERZNEGO /rady, nie obowiązki/ 

 1. Przez nieskazitelne życie stawać się godnymi macierzyńskiej miłości Królowej Karmelu
 2. Przynajmniej raz w miesiącu, a zwłaszcza z okazji świąt Matki Bożej przystępować do Sakramentu Pokuty i Komunii św.
 3. Nawiedzać kościół i modlić się do Matki Najświętszej
 4. Szerzyć nabożeństwo szkaplerzne
 5. Co jakiś czas praktykować umartwienia
 6. Wzywać opieki Matki Bozej przez powtarzanie aktów strzelistych np. „Królowo Szkaplerza Świętego, weź mnie pod płaszcz Twej opieki”
 7. Interesować się Zakonem Karmelitańskim, wspierać go duchowo i materialnie