WIOSNA WIARY NA WRZOSACH

Z życia parafii

„Od początku w Kościele istniał zwyczaj, iż to Biskupi udzielali sakramentu, chrzcili i bierzmowali, czyli włączali do wspólnoty Kościoła…” (Bp Józef Szamocki, z homilii wygłoszonej podczas udzielania sakramentu bierzmowania w parafii św. Antoniego w Toruniu)
W pierwszy dzień wiosny 21 marca, młodzież naszej parafii, uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych oraz młodzież z Ochotniczego Hufca Pracy przyjęła przez posługę ks. bp. Józefa Szamockiego, sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

Obrzędy bierzmowania rozpoczynają się od przedstawienia kandydatów, które ma miejsce zaraz po odczytaniu Ewangelii. Ks. prob. Wojciech Miszewski jako przedstawiciel Kościoła Świętego, którego znakiem jest konkretna wspólnota parafialna, poprosił Księdza  Biskupa o udzielenie bierzmowania zgromadzonej młodzieży. Biskup pyta kapłana, czy kandydaci do bierzmowania są świadomi wielkiego daru, który otrzymają w sakramencie bierzmowania i w związku z tym, czy są odpowiednio przygotowani? Ksiądz Proboszcz odpowiadając biskupowi, zapewnił, że kandydaci do bierzmowania uczestniczyli przez odpowiedni okres czasu w słuchaniu Słowa Bożego, trwali na wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty i pojednania.

Po tym zapewnieniu Ksiądz Biskup zwrócił się do kandydatów do przyjęcia sakramentu i prosił, aby wobec zgromadzonej wspólnoty kościelnej powiedzieli, jakich łask oczekują od Boga w sakramencie bierzmowania. Kandydaci zgodnie odpowiadają, że pragną Ducha Świętego, który umocni ich do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.
W dialogu mającym na celu przedstawienie kandydatów do bierzmowania biskupowi, który jest jego szafarzem, widać troskę Kościoła o odpowiednie przygotowanie do przyjęcia tegoż sakramentu. Jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, więc domaga się świadomej, wolnej i odpowiedzialnej decyzji ze strony kandydata. Bierzmowanie nie może być traktowane, jako dodatek do naszego religijnego życia, czy jako brama do przyjęcia bez przeszkód sakramentu małżeństwa, albo otwarcie drogi do stania się chrzestnym lub chrzestną. Ten sakrament jeszcze bardziej jednoczy chrześcijanina z Chrystusem i ze wspólnotą Kościoła . Po przyjęciu bierzmowania człowiek w sposób jeszcze bardziej aktywny powinien włączać się w dzieło ewangelizacji oraz w życie wspólnoty parafialnej. Stąd obrzęd przedstawienia, w którym padają bardzo konkretne pytania o świadomość przyjmowanego sakramentu i odpowiednie przygotowanie kandydatów jest bardzo ważny.

W homilii ks. bp Józef nawiązywał do łaski chrztu, bramy sakramentów. „Bierzmowanie jest związane z wydarzeniem chrztu, dopiero przy bierzmowaniu człowiek uświadamia sobie co to znaczy być ochrzczonym”.

Po homilii nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego, gdzie kandydaci wyznali wiarę w Boga i wyrzekli się szatana. Sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole i przez słowa: „Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego”. Przez namaszczenie wonnym olejem ręką biskupa ochrzczony otrzymuje niezniszczalny charakter, znamię Pańskie, razem z darem Ducha Świętego, który doskonalej upodabnia go do Chrystusa i udziela mu łaski rozszerzania wśród ludzi „dobrej woni” (por. 2 Kor 2,14). Bierzmowania udziela się zwykle w czasie Mszy św., aby jaśniej ukazał się ścisły związek tego sakramentu z całym wtajemniczeniem chrześcijańskim, które osiąga szczyt w przyjęciu Ciała i Krwi Chrystusa. Dlatego właśnie bierzmowani uczestniczą w Eucharystii, przez którą ich wtajemniczenie chrześcijańskie zostaje dopełnione.

W pierwszy dzień wiosny, przeżywaliśmy wiosnę wiary młodych ludzi w naszej parafii. Do sakramentu bierzmowania przystąpiło 156 osób. Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycił nas Dziekan Dekanatu Toruń II, ks. prałat Stanisław Majewski, Dyrektor Szkół Salezjańskich ks. Mariusz Witkowski,  Dyrektor Zespołu Szkół nr 9, Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych, Komendant Toruńskiego Hufca Pracy oraz wychowawcy klas. Oprawę muzyczną przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Muzycznych Młodzież do bierzmowania, przygotowali księża katecheci, ks. Krzysztof Juchniewicz – Zespół Szkół nr 9, ks. Rafał Bochen – Zespół Szkół Muzycznych, ks. Adam Czerwiński – Ochotniczy Hufiec Pracy.

Mamy nadzieję, że dla tych młodych ludzi Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej, będzie cudem wiary, w którym rozpoznają Boga, który objawia się młodemu człowiekowi, jako ten, który jest MIŁOŚCIĄ.

Ks. Rafał Bochen

Indywidualne zdjęcia z przystąpienia do sakramentu  bierzmowania są dostępne w zakładzie fotograficznym p. Jacka Balceraka mieszczącym się przy ul. Migdałowej 13 (nad piekarnią Państwa Bartkowskich). Panu Jackowi dziękujemy za profesjonalną obsługę uroczystości i dostarczone fotografie