Wykład p. Marka Jurka

Wydział Duszpasterski
Kurii Diecezjalnej Toruńskiej
i
Parafia św. Antoniego w Toruniu

zapraszają
na kolejny wykład otwarty, który wygłosi
były Marszałek Sejmu RP

MAREK JUREK

pt. „Silna Polska dla cywilizacji życia „.

środa 1 kwietnia 2009 r.
godz. 18.00 – Msza św.
godz. 19.00 – rozpoczęcie prelekcji
kościół św. Antoniego
Toruń – Wrzosy
Prelekcja zainauguruje cykl wykładów otwartych poświęconych hasłu nowego
roku duszpasterskiego:
„Otoczmy troską życie”.