Wydarzenia Archiwalne

DIAKON STAŁY TOMASZ CHMIELEWSKI

Diakonat stały jest rzeczywistością obecną w Kościele od samego początku. Diakonów powołali do istnienia już apostołowie. To było tych siedmiu mężów, którzy zostali wybrani i ustanowieni do posługi stołów, dzieł charytatywnych Kościoła, do posługi Słowa i Eucharystii. Byli mężami pełnymi wiary i Ducha Świętego (Dz 6,1-7).

Do piątego wieku diakonat stały się rozwijał niezwykle dynamicznie, dochodziły też nowe formy posługiwania. Jednak wieki następne to stopniowe zanikanie diakonatu stałego w Kościele zachodnim. Przywrócenie diakonatu postulował Sobór Trydencki, jednak dopiero Sobór Watykański II przywrócił go na stałe. Od tego czasu widoczny jest szybki wzrost liczby diakonów stałych na świecie (obecnie ponad 30 tysięcy). W zachodniej Europie diakoni stali obecni są od 1968 r., natomiast w krajach byłego bloku socjalistycznego od przemian w roku 1989. Kościół polski przywrócił tę instytucję w 2001 r. Wypracowano Wytyczne Formacji Diakonów Stałych w Polsce. Wielki wkład w to dzieło ma Biskup Toruński Andrzej Suski, będąc wówczas przewodniczącym komisji Episkopatu Polski ds. duchowieństwa. On też, jako pierwszy w Polsce, założył Ośrodek Formacji Diakonów Stałych.

Kim jest diakon? Jest duchownym, tak jak ksiądz (prezbiter) i biskup. Natomiast w odróżnieniu od księdza nie może odprawiać Mszy Świętej, spowiadać ani udzielać sakramentu chorych. Natomiast może usługiwać kapłanowi podczas Eucharystii i głosić kazania. Może udzielać Komunii świętej i zanosić ją chorym. Może chrzcić dzieci i błogosławić związki małżeńskie. Może też odprawić pogrzeb, a także prowadzić wszelkie nabożeństwa. Jego charyzmatem jest charyzmat pomocnika. Z woli biskupa ma być współpracownikiem i pomocą dla księży w ich pracy duszpasterskiej. Jako pomocnik nigdy nie zastąpi kapłana, diakonat stały nie jest więc sposobem na malejącą ilość powołań. To po prostu inny charyzmat obecny w rzeczywistości Kościoła.

Diakonem stałym może zostać mężczyzna żonaty, kawaler bądź wdowiec. Jeśli jest kawalerem, ślubuje celibat. Natomiast kandydat żonaty musi mieć ukończone 35 lat, co najmniej 5 lat stażu małżeńskiego i pisemną zgodę żony. I właśnie to, że diakonem może być mężczyzna żonaty, jest nowością w Kościele polskim. Dotąd bowiem wszyscy duchowni ślubowali celibat. Natomiast diakon żonaty ślubuje wierność swej żonie. Mając żonę i dzieci, wezwany jest do składania świadectwa życia małżeńskiego i rodzinnego. Ważne jest, by ludzie patrząc na jego miłość do rodziny, a jednocześnie służbę w Kościele, przekonywali się, że nie tylko księża, ale każdy członek Kościoła i każda rodzina może żyć szczęśliwie swoim własnym życiem, a jednocześnie mocno i zdecydowanie angażować się w życie Kościoła, czyli służbę ludziom.

Diakon Tomasz Chmielewski, przeznaczony dekretem Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego do pracy w naszej parafii, jest trzydziestodziewięcioletnim mężczyzną, mężem Izabeli i ojcem rocznej Zosi. Ukończył magisterskie studia teologiczne i pedagogiczne oraz podyplomowe studia komputerowe. Pracuje jako katecheta szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Mieszka w toruńskiej parafii św. Józefa. Od dwunastu lat jest zaangażowany w działalność Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej. Pan Tomasz został wyświęcony na diakona przez biskupa Andrzeja Suskiego 6 czerwca 2008 r., jako jeden z dwóch mężczyzn w naszym kraju przeznaczonych do pracy w polskich diecezjach.

Wróć do wydarzeń archiwalnych

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Strona gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer WWW zapisuje po stronie użytkownika. Używamy cookies do zapamiętywania informacji o użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści oraz obsługi logowania. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.